tirsdag 14. april 2009

Mitt Haikudikt


Haikudikt er en av de viktigste formene for dikt i Japan. Diktet består som regel av 17 stavelser (5, 7, 5) helst ikke mer, men også oddetall.

Stille ligger ballen
Strålende i sin glans
I målet må den