torsdag 12. november 2009

Det moderne prosjekt

Troen på vitenskapelig sannhet:

Naturen blir adskilt fra det religiøse og Gud. Naturalisme, Amelie Skram Norges mest kjente naturalistiske dikter. Naturalistene hevdet at forfattere bruker sin penn til å avdekke ting på samme måte som legen bruker sin skalpell til avdekking av sykdommer.

Troen på vitenskapelige måter:

Descartes, en fransk filosof er sentral i tanken om empirisk forskning.

Troen på moralens gyldighet:

Prester blir erstattet av moralfilosofer, som snakker heller om fornuftige og ikke-religiøse prinsipper for ”god moral”. Alle kan gjøre som man vil, bare det ikke skader andre, (utilitarisme- nyttefilosofi) eksempler på dette.

4. Troen på siste- instanser:

Det moderne prosjektet går utpå det finnes en grunn sannheten hviler på og metoden finner fram til, nå er det ikke Gud som er til syvende sist.

5. Troen på avsløringsstrategien:

Troen på at fornuften vil avsløre fordommer, overtro falsk bevissthet osv. var og er fortsatt sterk i dag. Den mistanken en retter mot andre instanser vil til slutt ramme den selv.

6. Troen på framskrittet:

Troen på at vitenskapen skal bli sannere og skape en bedre verden, at kunsten skal bli vakrere og mennesket snillere.

7. Troen på friheten:

Mennesket er fritt, både til å skape seg sin egen historie og historien i seg selv- utviklingen kan styres.Kilder: